ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > กายภาพบำบัดแบบครบวงจร

กายภาพบำบัดแบบครบวงจร

“กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ” (Geriatric Physical Therapy) มีลักษณะเพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และประคับประคองความเสื่อมสภาพ ของร่างกายที่เป็นไปตามวัย เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัญหาสุขภาพหลักที่พบเห็นได้บ่อยครั้งของผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีทั้งปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ที่จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี จึงต้องใช้ทั้งโปรแกรมกายภาพบำบัดที่ออกแบบและวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และนักกายภาพบำบัดแบบสหสาขาวิชาชีพ

นักกายภาพบำบัดจึงทำหน้าที่ฟื้นฟูและเยียวยาสุขภาพของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มชายคาของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮีทุกคน ย่อมมาพร้อมกับต้นทุนร่างกายและปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่ละคนต้องเข้ารับการตรวจประเมินร่างกายและซักประวัติเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอันนำไปสู่การออกแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อไป โดยทำงานประสานความร่วมมือกับทีมนักกายภาพบำบัดแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บุตรหลานมั่นใจได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ปัญหาสุขทางกายภาพที่พบบ่อย

ผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีทั้งปัญหาเรื่องระบบประสาท, ระบบกระดูก, ระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด ที่จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี เช่น ในระบบประสาทผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถสั่งการให้เคลื่อนไหวได้, มีอาการเกร็ง, อาการชา, ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดตามข้อ เนื่องจากความเสื่อมหรือผ่าตัดสะโพกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามา เป็นต้น ในระบบทางเดินหายใจ และหลอดเลือด ผู้ป่วยมักจะมีอาการเสมหะคั่งค้าง ไม่สามารถเอาเสมหะออกเองได้

นักกายภาพบำบัดทุกคนล้วนได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด และเป็นสมาชิกภาพของสภากายภาพบำบัดอย่างครบถ้วน บุตรหลานของผู้สูงอายุจึงมั่นใจได้ในวิชาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักกายภาพบำบัดที่ดี ทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำกายภาพบำบัดอย่างครบถ้วน โดยสถานที่ในการทำกายภาพบำบัดมีทั้งที่นักกายภาพบำบัดเดินทางไปให้บริการถึงศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี และที่แผนกกายภาพบำบัดภายใน รพ.ยันฮี ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์คอยให้บริการแบบครบวงจร โดยการทำกายภาพบำบัดให้ผู้สูงอายุแต่ละคนใช้จำนวนครั้ง ระยะเวลา และเทคนิคแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

  • ช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ช่วยบรรเทาอาการปวด
  • ฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บ เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • ช่วยประคับประคองอาการจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน ฯลฯ
  • ช่วยให้ผู้สูงอายุขยับร่างกายได้มากขึ้น จึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง เช่น โรคผิวหนังอักเสบและแผลกดทับอันเกิดจากการขาดการ เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน
  • เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ฟื้นฟูร่างกายหลังจากผ่าตัด เป็นต้น

นักกายภาพบำบัดจะติดตามประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการบำบัด โดยสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ยิ่งไปกว่า นั้น นักกายภาพบำบัดยังสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติตน รวมถึงเสริมสร้างกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.