ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุฯด้วยกัน ทั้งยังกระตุ้นให้ได้ใช้ความคิด ทักษะสังคม และบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้ไม่รู้สึกเหงาหรือเกิดความเครียด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทั้งกิจกรรมโครงการที่ทางศูนย์ผู้สูงอายุกำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมประจำปี รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานภายนอกได้ประสานความร่วมมือเข้ามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมนันทนาการและสันทนาการของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยบาลยันฮี

ศูนย์ผู้สูงอายุมีการออกแบบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนใหญ่กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของผู้สูงอายุว่ามีความสนใจหรือชื่นชอบทำกิจกรรมใดเพิ่มเติมก็จะมีการสอดแทรกเข้าไปให้ตารางกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมในเชิงเสริมสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏยศิลป์ ส่งเสริมความรู้ กิจกรรมเชิงศาสนา และการดูแลสุขภาพ สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ คือ “กิจกรรมวาดภาพระบายสี” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพระบายสีด้วยตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้น

กิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพระบายสีด้วยตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้น

กิจกรรมด้านดนตรีมีการร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกันตามโอกาสโดยผู้สูงอายุสามารถใช้ดนตรีให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายวิธีด้วยกัน ทั้งการฟังดนตรี การขับร้อง การเล่นดนตรี และการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับดนตรี เน้นเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งย้อนยุคเพื่อให้เสียงเพลงช่วยบำบัดเยียวยาจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียด เสริมสร้างสมาธิ ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

กิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมกายบริหารอย่างง่ายเพื่อฝึกการยืดเหยียดและกระตุ้นให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหว ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดภูมิต้านทานโรค มีกิจกรรมโยนลูกบอลเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองร่วมด้วย

กิจกรรมเชิงนาฏยศิลป์ ได้รับเกียรติจากผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถด้านนาฏยศิลป์แสดงจิตอาสาในการสอนนาฏยศิลป์ให้เพื่อนผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมศูนย์ฯเดียวกันที่มีความสนใจในศิลปะการแสดง และนำทักษะดังกล่าวมาใช้แสดงความสามารถตามระโอกาสต่างๆที่ศูนย์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม และมีการแสดงนาฏยศิลป์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของงาน

ด้านการส่งเสริมความรู้ มีกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้ผู้สูงอายุฟัง และให้ผู้สูงอายุได้อ่านหนังสือด้วยตัวเองในเรื่องที่สนใจเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมอง กระตุ้นความคิด และพัฒนาระบบความทรงจำ ซึ่งช่วยบำบัดอาการอัลไซเมอร์และโรคเกี่ยวกับระบบสมองได้ดี เนื่องจากสมองได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเชิงศาสนา มีกิจกรรมนำสวดมนต์และเปิดเสียงแสดงเทศนาของพระสงฆ์ให้ฟังเพื่อให้ผู้สูงอายุได้น้อมนำหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจไม่เครียด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เน้นการดูแลสุขภาพกายให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ได้แก่ กิจกรรมการทำสปามือ สปาเท้า ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทรงผม มีบริการแช่มือ-แช่เท้า ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้รู้สึกสดชื่น

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยบาลยันฮี

“กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส” จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนและกิจกรรมจับสลากของขวัญเพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มอบคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่แก่บุคลากรของศูนย์ผู้สูงอายุ รวมทั้งระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันอีกด้วย

“กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ” นอกเหนือจากวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจะเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วยังถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัว แน่นอนว่า ผู้สูงอายุย่อมปรารถนาให้บุตรหลานกลับมาเยี่ยมเยือนและส่งกำลังใจให้ในวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮีจึงจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้สูงอายุตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ได้รับกำลังใจจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์ผู้สูงอายุฯ รวมถึงเพื่อนผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอีกด้วย

“กิจกรรมวันแม่และวันพ่อแห่งชาติ” ในวันแม่และวันพ่อแห่งชาติของทุกปี ศูนย์ผู้สูงอายุจะจัดกิจกรรมมอบดอกไม้หรือพวงมาลัยให้แด่ผู้สูงอายุ พร้อมร้องเพลงประจำวันแม่-วันพ่อ ได้แก่ เพลงพระคุณที่สาม เพลงค่าน้ำนม เพลงอิ่มอุ่น ฯลฯ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นพ่อแม่และบุพการีของลูก ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข

ทุกครั้งที่ยืนอยู่เหนือบริเวณจุดเชื่อมตู้โดยสารจะรู้สึกเหมือนเกิดแผ่นดินไหว ขาและตัวของฉันโอนเอนสั่นคลอนจนทรงตัวแทบไม่อยู่ ต้องใช้หลังพิงกับผนังขบวนรถเอาไว้ เหมือนแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นกำลังขยับเขยื้อนมากระทบกระแทกกัน

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.