ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > สาระความรู้ > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี รับดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าพัก โดยประเภทของผู้ป่วยที่รับดูแล ได้แก่
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด
 • ผู้ป่วยแผลกดทับ แผลเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมต่างๆ
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูดเสมหะ เจาะคอ และให้ออกซิเจน
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ
อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ – รับอาหารตามเมนู
ประเภทห้อง รายวัน รายเดือน
ห้องรวม 1,650 บาท 35,200 บาท
ห้องเดี่ยว 2,200 บาท 55,000 บาท
  – ไม่รับอาหารตามเมนู
ประเภทห้อง รายวัน รายเดือน
ห้องรวม 1,450 บาท 30,800 บาท
ห้องเดี่ยว 2,000 บาท 49,500 บาท
  อัตราค่าบริการอื่น ๆ
 • มีบริการรถ รับ-ส่ง โรงพยาบาลยันฮี ฟรี
 • กรณีใช้รถ AMBULANCE รับ-ส่ง ไปรพ.อื่น หรือส่งกลับบ้าน รับส่วนลด 10%
 • กรณีรักษาพยาบาลกับ รพ.ยันฮี รับส่วนลด 10%
หากต้องการเข้าพักที่ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดความต้องการของท่านได้ที่ โทร. 1723 ต่อ 50100 หรือ 0 2879 0300 หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 2. สำหรับผู้มาติดต่อ ให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และค่าบริการเพื่อชำระในวันที่เข้ามาติดต่อ
 3. สำหรับผู้สูงอายุ ให้เตรียมบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ยารักษาโรคประจำตัว และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผู้สูงอายุยันฮีดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้สูงอายุสามารถเข้าพักได้ทันที
 5. ท่านสามารถเยี่ยมผู้สูงอายุได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) ได้รับการอบรมจากโรงเรียนยันฮีบริบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลยันฮี ที่เปิดสอนวิชาชีพ “ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aide)” ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุได้ อาทิ หลักการดูแลผู้สูงอายุ, จิตวิทยาผู้สูงอายุ, กิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุ, อาหารของผู้สูงอายุ, การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น และสุขศึกษา เป็นต้น โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) จะทำงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นประจำ ท่านจึงสามารถไว้วางใจได้ถึงคุณภาพ ประสบการณ์ และความชำนาญ ในการดูแลผู้สูงอายุของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี
ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี มีพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่ได้เป็นการเฝ้าประจำตัว ซึ่งหากท่านต้องการให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) เฝ้าประจำ ทางศูนย์ผู้สูงอายุยันฮีสามารถบริการให้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือหากท่านสะดวกมาเฝ้าเอง ญาติสามารถนอนเฝ้าได้ 1 ท่าน
ที่ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี เรามีพยาบาลประจำที่สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีรถพยาบาลนำส่งไปยังโรงพยาบาลยันฮีโดยไม่เสียค่าบริการ หรือหากต้องการใช้บริการรถ AMBULANCE รับ-ส่ง ไปยังโรงพยาบาลอื่น รับส่วนลดค่าบริการ 10%
© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.