ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > ตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษา

ตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษา

ในขั้นตอนแรกรับผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี จะได้รับการตรวจปัญหาสุขภาพเบื้องต้นว่ามีสภาพร่างกายเป็นอย่างไร และมีโรคประจำตัวใด หรือต้องทานยารักษารักษาโรคประจำตัวอะไรบ้าง จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าโรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ พาร์กินสัน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ รวมไปทั้งความเจ็บป่วยทางจิตใจที่พบว่าผู้สูงอายุบางส่วนประสบปัญหาภาวะซึมเศร้า, โรควิตกกังวล, โรคสมองเสื่อม หรือปัญหาทางพฤติกรรมจากโรคทางสมอง จึงจำเป็นต้องมีจิตแพทย์ให้การดูแลควบคู่ไปกับแพทย์อายุรกรรม โดยข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจร่างกายในเบื้องต้นจะนำไปใช้สำหรับวางแผนการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี สามารถจัดจำแนกได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักตามต้นทุนทางสุขภาพ ประกอบด้วย

  • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวทางกายแต่ยังสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้
  • ผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับ หรือต้องต่อสายยางสำหรับให้อาหาร สายสวนปัสสาวะโดยไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั้งโรคทางกายและสุขภาพทางอารมณ์และจิตใจที่ผิดปกติ

จึงมีการจำแนกพื้นที่ดูและบำบัดรักษาตามประเภทที่จัดจำแนกไว้ข้างต้น ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์อายุรกรรมและจิตเวช พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

บุตรหลานส่วนใหญ่ที่ติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มักเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่บ้าน 2 อย่าง คือ เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาแผลกดทับซึ่งลูกหลานไม่มีความรู้ในการดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายยายได้ หรือเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องต่อสายสวนปัสสาวะหรือรับอาหารทางสายยาง เป็นต้น ประกอบกับไม่มีเวลาดูแลด้วยเงื่อนไขของการทำงานและติดภารกิจส่วนตัว จึงสนใจนำตัวผู้สูงอายุมาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุที่มีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยสูงอายุที่นอนติดเตียง ไม่สามารถพลิกตัวเองได้ ทางศูนย์ผู้สูงอายุฯมีผู้ดูแลผู้สูงอายุคอยดูแลพลิกตัวและทำความสะอาดร่างกายให้ พลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง พร้อมเปลี่ยนท่านอนใหม่ เช่น นอนหงาย นอนตะแคงสลับกันไป มีอุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกดทับ เช่น ฟองน้ำ ที่นอนลม ฯลฯ ผู้ป่วยติดเตียงจะไม่สามารถขับเสมหะ หรือไอขับไล่สิ่งแปลกปลอมได้เหมือนคนปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวโรค หรือเกิดจากท่าทาง ทั้งขณะไอ สำลัก หรือรับประทานอาหาร ทำให้เกิดเชื้อโรคเข้าไปในปอดได้ง่าย จึงต้องมีพยาบาลและคนดูแลอำนวยความสะดวกให้ รวมถึงมีทีมกายภาพบำบัดร่วมประเมินและดูแลรักษาด้วย

นอกจากนี้ ผู้ป่วยติดเตียงยังเกิดภาวะกลืนลำบาก จากความผิดปกติทางช่องปากและหลอดอาหารในผู้สูงอายุ คือ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม ซึ่งภาวะกลืนลำบากมีความเสี่ยงต่อการลำลักในขณะรับประทานอาหาร อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ เพราะเศษอาหารหลุดเข้าไปที่หลอดลม จึงมีการปรับเตียงในระดับที่เหมาะสม ปรับอิริยาบถระหว่างวันให้นั่งบนเตียง โดยใช้หมอนช่วยดันหลังให้ทรงตัว ส่วนการทำความสะอาดร่างกายและการขับถ่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปภายในร่างกาย จะมีการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้เป็นประจำทุก 2-4 สัปดาห์ และทำความสะอาดสายสวนเสมอ รวมทั้งการดูแลช่องปากและฟันร่วมด้วย

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาแผลกดทับจากที่บ้าน จากการนอนติดเตียงเป็นเวลายาวนาน บริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก ขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ผิวหนัง จึงทำให้เซลล์ตายจนเป็นแผลไปเรื่อยๆ สามารถเกิดขึ้นได้หลายจุด เช่น ท้ายทอย สะบัก ศอก สะโพก กระดูกก้นกบ ส้นเท้า เป็นต้น ในระยะแรกอาจเกิดการลอกแค่ที่ผิว ลอกไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ หรือชั้นกระดูก ซึ่งเพิ่มโอกาสติดเชื้อมากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดูแลสุขอนามัยและรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง การนำผู้สูงอายุมาอยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮีที่มีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรดูแลย่อมทำให้บุตรหลานมั่นใจในความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย โดยครอบคลุมทั้งการดูแลด้านการตรวจสุขภาพ ให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และรับประทานอาหาร ทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

ในกรณีผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีบริการรถรับ-ส่ง เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยันฮีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลยันฮี จึงสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที กรณีต้องการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นหรือส่งกลับบ้าน มีบริการรถ AMBULANCE รับ-ส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ปัญหาด้านสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจ พบว่าผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมีหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน โดยอาจรู้สึกเศร้า หรืออาจร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ความเครียด หรือแม้แต่โรคจิตเวชบางชนิด บางคนมาพร้อมภาวะเครียด วิตกกังวล ผู้สูงอายุจะรู้สึกเครียดง่าย เนื่องจากปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ยาก มักแสดงออกเป็นความกลัวขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ย้ำคิดย้ำทำ นอนไม่หลับ เหงา ว้าเหว่ ท้อแท้ ความวิตกกังวลอาจแสดงออกทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย ปวดตึงกล้ามเนื้อ มือเท้าเย็น ใจสั่น เหงื่อออกตามมือ เป็นต้น สภาพจิตใจย่อมส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น นอนมากเกินปกติ อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น เบื่ออาหาร ฯลฯ จึงมีมีจิตแพทย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสุขภาพจิต และให้ยาบำบัดตามอาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และการดูแลเอาใจใส่ที่ดี

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.