สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
หน้าหลัก ทีมงานและบุคลากร ทีมดูแลที่เป็นมิตร

ทีมงานและบุคลากร


ทีมดูแล ที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้สูงอายุ


ทีมงานที่ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมงานของศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี เราดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่าน ทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะสั้นในรูปแบบรายวัน และผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาวในรูปแบบรายเดือน ด้วยความรักความเข้าใจดุจดังญาติมิตร ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (NA) โดยเป็นการดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ทั้งการตรวจรักษาโรค การรับประทานยา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สุขอนามัยในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย โภชนาการอาหาร รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุ