สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
หน้าหลัก ทีมงานและบุคลากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานและบุคลากร


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


วางใจใกล้ชิดแพทย์และโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพไปตามเวลา ผู้สูงอายุหลายท่านจึงมักเจ็บป่วยด้วยโรคและภาวะต่างๆ ทั้งที่เป็นโรคและภาวะทั่วไป เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ภาวะวัยทอง และโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคและภาวะเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นได้ และถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุหลายท่านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายท่านที่ต้องการความช่วยเหลือที่ถูกต้องจากบุคคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี เราจึงเตรียมความพร้อมในด้านของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นประจำ และสามารถให้การดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริหารงานโดยทีมแพทย์มืออาชีพ ที่มีการให้คำปรึกษากับทีมผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงไว้วางใจได้ถึงมาตรฐานการดำเนินงาน ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลยันฮี ใกล้ชิดแพทย์และโรงพยาบาล มีรถ AMBULANCE รับ-ส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและทันท่วงที