สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300

หน้าหลัก ปลอดภัย


ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

สบายใจ สบายกาย และปลอดภัย

... เมื่ออยู่ใกล้หมอ ...


ผู้สูงอายุจะรู้สึกสบายใจ ไม่เหงาหรือว้าเหว่ เพราะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่ในวัยเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในบรรยากาศแวดล้อมที่อบอุ่นทำให้ญาติเกิดความสบายใจ


อัตราค่าบริการ

สบายกาย กินอิ่ม นอนหลับด้วยเมนูอาหารที่ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการการดูแลสุขอนามัย ในชีวิตประจำวันจากทีมงานมืออาชีพภายใต้บรรยากาศห้องพักที่สะดวกสบาย สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีเตียงนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีนักโภชนาการคอยติดตามและจัดรายการอาหารที่ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการ มีการปรับ เปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ ผู้สูงอายุสามารถเลือกสั่งอาหารที่ชอบได้

มีเตียงนอนตามความต้องการของผู้สูงอายุ


อัตราค่าบริการ

ปลอดภัย เมื่ออยู่ใกล้หมอและโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ คอยให้บริการอย่างใกล้ชิดอยู่ใกล้โรงพยาบาลยันฮีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถส่งต่อได้ตลอด 24 ชม.

• มีพยาบาลประจำที่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

• เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ให้การดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นประจำและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม.

• ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานยารักษาโรคประจำตัวตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

• ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยันฮีได้ตลอด 24 ชม.


อัตราค่าบริการ