ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี” เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรคในผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานโดยทีมแพทย์และบุคลากรสหวิชาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ และรองรับความต้องการของบุตรหลานที่ไม่มีเวลาหรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลบริบาลพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่ตัวของผู้สูงอายุเองที่ต้องการอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพแน่นอนว่าจุดเด่นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลยันฮีอันเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน JCI (The Joint Commission International) จากสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ต้อนรับผู้สูงอายุทั้งผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว แต่ต้องการการดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเรื่องกิจวัตรประจำวัน ผู้สูงอายุซึ่งมีโรคประจำตัวแต่มีอาการคงที่ ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องการรักษาแบบประคับประคองดูแลตามอาการ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้สูงอายุก้าวเท้าเข้ามาในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี จะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้แพทย์อายุร กรรมตรวจวินิจฉัยโรคทางกาย ขณะที่ความเจ็บป่วยทางจิตใจจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคอัลไซเมอร์ก็มีจิตแพทย์คอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นการดูแลควบคู่กันไปทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทีมแพทย์สามารถวางแผนการดูแลรักษาผู้สูงอายุแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทั้งอายุรแพทย์และจิตแพทย์ไม่ได้ทำงานร่วมกันเพียงแค่ภาคส่วนเดียวเท่านั้น แต่ยังประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพทั้งพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) ที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนยันฮีบริบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลยันฮีที่เปิดสอนวิชาชีพ “ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aide)” ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยเฉพาะ เป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมงด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ สำหรับความต้องการพิเศษให้มีผู้ดูแลแบบตัวต่อตัวทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเราก็มีบริการให้เช่นกันภายใต้ค่าบริการเพิ่มเติม

ที่พักกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเตียงนอน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, อุปกรณ์กดเรียกพนักงานทุกเตียง, อุปกรณ์กันลื่นล้มภายในห้องพักและห้องน้ำ, มีมาตรการรับมือกับโรคติดเชื้อ Covid-19 เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ มีการฆ่าเชื้อโรค ดูแลความสะอาดภายในศูนย์ให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ทั้งยังมีรถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับเคลื่อนย้ายและรับ-ส่งผู้สูงอายุไปยังบ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

“ด้านโภชนาการและอาหารการกิน” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮีมีนักโภชนาการผู้ทำหน้าที่ออกแบบอาหารให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบรายบุคคล เพื่อให้ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนบำบัด มีการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา ซึ่งนักโภชนาการทุกคนล้วนได้รับใบรับรองประกอบโรคศิลปะตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 ทั้งยังใส่ใจแม้กระทั่งศาสนาความเชื่อของผู้สูงอายุว่านับถือศาสนาใด หากนับถือศาสนาอิสลาม ทางเรามีครัวแยกสำหรับทำอาหารฮาลาลต่างหาก หรือกรณีของการให้อาหารผ่านทางสายยาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็มีบริการนี้รองรับเช่นกัน

สำหรับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับกายภาพบำบัดทั้งจากปัญหาสุขภาพเรื่องระบบประสาท, ระบบกระดูก, ระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด หรือพักฟื้นหลังได้รับอุบัติเหตุก็ตาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีนักกายภาพบำบัดผู้มีความรู้ด้านการทำ “กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ” (Geriatric Physical Therapy) โดยเฉพาะ นักกายภาพบำบัดทุกคนล้วนได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด และเป็นสมาชิกภาพของสภานักกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำกายภาพบำบัดที่ครบถ้วน โดยสถานที่ในการทำกายภาพบำบัดมีทั้งที่นักกายภาพบำบัดเดินทางไปให้บริการถึงศูนย์ผู้สูงอายุ และที่แผนกกายภาพบำบัดภายในโรงพยาบาลยันฮี

ระหว่างที่อยู่ภายใต้การดูแล ศูนย์ผู้สูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจทุกสัปดาห์ มีทั้งกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ส่งเสริมความรู้ กิจกรรมเชิงศาสนา และการดูแลสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี, ร้องเพลงคาราโอเกะ, อ่านหนังสือเสียงให้ผู้สูงอายุฟัง, นำสวดมนต์และเปิดเสียงแสดงเทศนาของพระสงฆ์ให้ฟัง, ทำสปามือ สปาเท้า ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทรงผม บริการแช่มือ-แช่เท้า, กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส, ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนและกิจกรรมจับสลากของขวัญเพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจ, กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว, กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเสนอกิจกรรมที่ตนเองสนใจให้เจ้าหน้าที่จัดสรรให้เท่าที่สามารถเป็นไปได้

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.