ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > เวชกรรมฝังเข็มสำหรับผู้สูงอายุ

เวชกรรมฝังเข็มสำหรับผู้สูงอายุ

“เวชกรรมฝังเข็ม” ถือเป็นทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งตามปกติในขั้นตอนแรกรับจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้สูงอายุก่อนในเบื้องต้น โดยปัญหาสุขภาพที่สามารถเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วยเวชกรรมฝังเข็มสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคทางระบบประสาท เช่น อัมพาต, อัมพฤกษ์, หลอดเลือดสมอง, สมองเสื่อม, ไขสันหลังอักเสบ, ปวดศีรษะไมเกรน, ปวดเส้นประสาทต่างๆ, โรคเหน็บชา, อาการสั่นกระตุก, อาการเวียนศีรษะ เป็นต้น รวมทั้งโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อกระดูก เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดศอก ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า ปวดข้อมือข้อเท้า, ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม, เอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบ, หมอนรองกระดูก หรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท, โรคนิ้วล็อค, โรคไหล่ติด เป็นต้น ยกเว้นโรคเลือดที่มีความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด โรคที่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัด โรคมะเร็ง และโรคที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่นอน

“ศาสตร์การฝังเข็ม” เป็นการแพทย์ “ร่วมรักษา” หรือ “การแพทย์ทางเลือก” ด้วยการปักเข็มลงบนผิวหนังให้เข็มแทรกลงไประหว่างเนื้อเยื่อเพื่อกระตุ้นร่างกายให้รักษาตนเองตามจุดต่างๆบนเส้นลมปราณตามร่างกาย เช่น แขนขา แผ่นหลัง ฯลฯ โดยหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่ดี ตามทฤษฎีเส้นลมปราณ หลักหยินหยาง องค์ความรู้เรื่องสรีระศาสตร์ ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมีพื้นฐานร่างกายที่แตกต่างกัน เช่น มีความร้อนและความชื้นสะสมอยู่ในร่างกายในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน คุณภาพของเลือดและลมปราณที่แตกต่างกัน เป็นต้น นอกจากจะช่วยรักษาโรคทั่วไปแล้ว ศาสตร์การฝังเข็มยังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรคในผู้สูงอายุอีกด้วย ภายใต้แนวคิด “บำรุงรักษาฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอก” แพทย์จะกระตุ้นเข็มประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงถอนเข็มออกโดยที่ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วจะกระตุ้นวันละ 1 ครั้ง ประมาณสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง และทำการรักษาติดต่อกันประมาณ 5-10 ครั้ง แล้วแต่ชนิดและสภาพโรค ทั้งนี้ การฝังเข็มไม่มีผลข้างเคียงต่อโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่เดิม จึงสามารถรักษาควบคู่ไปกับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันได้

สำหรับโรคที่ผู้สูงอายุนิยมบำบัดด้วยการฝังเข็มมากที่สุด คือ “โรคข้อเข่าเสื่อม” การฝังเข็มสามารถช่วยปรับสมดุลของกระดูก เส้นเอ็น และส่วนต่างๆในข้อเข่า ช่วยลดอาการปวดเข่า ข้อเข่าติดขัด เหยียดงอเขาลำบาก ช่วยฟื้นฟูสภาพข้อเข่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าให้ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการผ่าตัด ยังไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถผ่าตัดใหญ่ได้กรณีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว นอกจากนี้ยังใช้ศาสตร์ฝังเข็มสำหรับช่วยรักษาโรคอัมพาตได้อีกด้วย ถือเป็นวิธีกระตุ้นระบบประสาท ให้เซลล์สมองที่ยังไม่ตายให้ฟื้นตัวขี้นมา กระตุ้นให้มีการสร้างวงจรประสาทเส้นใหม่เพื่อทำงานทดแทนเซลล์สมองส่วนที่ตายไปแล้ว, ปรับการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและทั่วร่างกายให้เหมาะสมขึ้น ลดความหนืดของเลือด, กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัว เพื่อชะลอการลีบตัวของกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม สมองและประสาทสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ คุณสมบัตินี้ เรียกว่า “ความยืดหยุ่นของระบบประสาท” แม้แต่ผู้สูงอายุก็ยังมีกลไกการฟื้นตัวนี้อยู่ ซึ่งการฝังเข็มเป็นวิธีรักษาอย่างหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นสมองและระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ การฝังเข็มสำหรับผู้สูงอายุยังมีข้อดีที่ใช้รักษาความผิดปกติบางอย่างที่ฟื้นตัวได้ยาก เช่น การกลืนลำบาก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว อาการชา หรือปวดแสบปวดร้อนครึ่งซีก สมองเสื่อม อาการสั่นกระตุก อารมณ์ซึมเศร้า เป็นต้น

บุตรหลานที่ต้องการให้พ่อแม่หรือย่าตายายเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วยเวชกรรมฝังเข็มสามารถแสดงความจำนงไปยังพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อประสานให้อายุรแพทย์เป็นผู้พิจารณาและส่งต่อไปตรวจสภาพร่างกายกับแพทย์เวชกรรมฝังเข็มว่าสภาพร่างกายและอาการของโรคที่เป็นอยู่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มหรือไม่ กรณีที่ผู้สูงอายุมาอยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์ฯแล้วแพทย์พิจารณาเห็นว่าการฝังเข็มเป็นทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยก็จะแจ้งให้บุตรหลานทราบอันนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันต่อไป

ประโยชน์ของการฝังเข็มรักษาโรค

  • ช่วยกระตุ้นตัวรับสัญญาณประสาทตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อออกฤทธิ์ปรับการทำงานของอวัยวะระบบต่างๆให้อยู่ในภาวะสมดุล
  • กระตุ้นการทำงานของสมองและเซลล์ประสาท กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
  • ช่วยชะลอความจำเสื่อม
  • ช่วยผ่อนคลายและเสริมพละกำลังให้แก่กล้ามเนื้อ
  • ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งปรับระบบภูมิคุ้นกันของร่างกาย

จึงทำให้รักษาโรคต่างๆได้ โดยโรงพยาบาลยันฮีมีศูนย์ฝังเข็มและศาสตร์ฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนสำหรับเป็นทางเลือกในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ

โดย เข็มที่ใช้ในการฝังเข็มรักษาเป็นเข็มใหม่ปราศจากเชื้อ เป็นเข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ จึงไม่มีการติดเชื้อปะปนจากผู้อื่น, ชุดอุปกรณ์การรักษา มีลักษณะเป็นชุดที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ แยกใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายแต่ละคน ไม่นำมาใช้ซ้ำปนกัน, มีการเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงใหม่ทุกครั้ง สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย, ขั้นตอนการทำหัตถการมีการสวมใส่ถุงมือ ,ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะปักเข็มตามมาตรฐานการแพทย์, เตียงนอนและรถเข็นมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ป้องกันผู้ป่วยพลัดตกอย่างมั่นคง ผู้ป่วยที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการฝังเข็มที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขไทย

เตรียมความพร้อมก่อนพาผู้สูงอายุมาฝังเข็ม

  • เริ่มต้นจากการทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย การฝังเข็มเป็นหัตถการที่ต้องใช้เข็มปักผ่านผิวหนัง ผู้ป่วยจึงควรมีสภาพร่างกายที่สะอาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ
  • ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นเกินไปเพื่อสะดวกในการถลกพับแขนเสื้อและปลายขากางเกง
  • ควรให้หลวมหรือกว้างพอที่จะพับสูงขึ้นมาเหนือข้อศอกหรือข้อเข่าได้ เพราะตำแหน่งจุดปักเข็มบางครั้งจะอยู่บริเวณใต้ร่มผ้า ผู้สูงอายุจึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกและเหมาะแก่การทำการรักษา
  • ควรรับประทานอาหารให้พอเหมาะมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไป เนื่องจากเมื่อมาฝังเข็มต้องนอนเป็นเวลานานประมาณ 20-30 นาที อาจทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้อง โดยเฉพาะในท่านอนคว่ำ

“ศาสตร์การฝังเข็ม” จึงถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมที่ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี มีบริการรองรับสำหรับบุตรหลานที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายให้ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ภายใต้การดูแลอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.