ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > ผู้สูงอายุกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย

ผู้สูงอายุกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย

อายุเยอะขึ้น คุณ ๆ ทั้งหลายคงประสบกับปัญหาเรื่องหูตาฝ้าฟาง หลงตรงโน้น ลืมตรงนี้ สับสนวุ่นวายกันเป็นประจำจนกลุ้มใจ ทำให้ลูกหลานต้องคอยตามเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยานี่แหละ ลืมกินยาบ้าง กินมากไปน้อยไป หมอให้กินก่อนอาหารแต่ลืมซะนี่ สายตาเบลอจนอ่านฉลากยาไม่ถูก ทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาที่บางครั้งอาจส่งผลร้ายแรงกับตัวคุณได้ ดังนั้นผู้ดูแลอย่างลูกหลานคนใกล้ชิด ควรเอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษนะคะ

  • ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ควรพบแพทย์หรือเภสัชกร
  • ทานยาให้ถูกต้อง และใช้ยาเท่าที่จำเป็น ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงข้อบ่งชี้ในการใช้ยา เช่น สรรพคุณยา ปริมาณหรือขนาดยา ช่วงเวลาที่รับประทาน (ยาก่อนอาหาร ควรทานก่อนอาหาร 30 นาที ยาหลังอาหาร ควรทานหลังอาหาร 15 นาที ยาที่ทานพร้อมอาหาร สามารถทานไปพร้อมกับมื้ออาหารได้เลย) เป็นยาใช้ภายนอกหรือเป็นยารับประทาน
  • ในผู้ที่มีความจำเสื่อม หลงลืมรับประทานยา ผู้ดูแลควรจัดยาไว้ในกล่องยาโดยเขียนวันที่ เวลาที่ต้องรับประทานยา รวมถึงการตั้งเวลาปลุกจากนาฬิกาปลุก หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการลืมทานยาค่ะ
  • ในรายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือขยับร่างกายไม่ได้ ควรมีผู้ดูแลช่วยจัดยาให้

ปัญหาการใช้ยาที่พบได้บ่อยอีกอย่างคือ การเพิ่มหรือลดปริมาณยาเอง และการใช้ยาบางประเภทที่ส่งผลข้างเคียง เช่น ยาที่ทำให้มีอาการง่วงซึม อาจทำให้การทรงตัวไม่ดี เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นต้น จึงควรระมัดระวังกันเป็นพิเศษทั้งตัวผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลค่ะ

การใช้ยาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงวัยมากค่ะ เพราะมีประโยชน์ในการรักษาโรค อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนก่อน ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายในการใช้ยาได้ ลูกหลานคนใกล้ชิดควรตรวจสอบดูแลเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษา และความปลอดภัยของตัวผู้สูงวัยเองค่ะ

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.