สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
หน้าหลัก เกร็ดความรู้ รากเทียมกับผู้สูงอายุ

รากเทียมกับผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละปีนั้น มีผู้ป่วยจํานวนมากที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก โรคเหงือก และการบดเคี้ยว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่พบว่ามีการเสื่อมของฟันสูงสุด ทําให้การทําฟันเทียมหรือฟันชุดที่ 3 จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินว่า มีผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใส่ฟันเทียมทั่วประเทศกว่า 300,000 รายทีเดียวนะคะ ฟันเทียมหรือฟันชุดที่ 3 มี 2 แบบ คือ 1. ฟันเทียมแบบถอดได้ ที่เรียกกันติดปากว่า “ฟันปลอม” เป็นฟันเทียมที่ผลิตจากพลาสติก วางบนเหงือกหรือสวมเพดานปาก ต้องถอดออกมาทําความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร ต้องถอดก่อนนอนเพื่อลดแรงกดและลดการระคายเคือง แต่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับฟันเทียมแบบติดแน่นด้วยการฝังรากเทียม 2. ฟันเทียมแบบติดแน่นด้วยการฝังรากเทียม วัสดุที่ใช้ในการทํารากฟันเทียมทําจากโลหะที่เรียกว่า ไททาเนียม เป็นวัสดุที่ร่างกายยอมรับ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกคล้ายสกรู โดยทั่วไปแล้วจะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การวางรากฟันเทียม 2. การใส่เดือยรองรับครอบฟัน และ 3.การใส่ครอบฟัน อาจดูมีหลายขั้นตอนแต่เมื่อทําเสร็จแล้วจะพบว่าสะดวก สบาย ไม่เลื่อนหลุดไม่ต้องถอดเข้าถอดออก ทําความสะอาดเหมือนฟันธรรมชาติ และการฝังรากเทียมนี้ยังช่วยลดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรอีกด้วย การเลือกใส่ฟันเทียมไม่ว่าจะเลือกแบบใดควรอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะเป็นการรักษาที่ละเอียดอ่อน และยังต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันอย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะคะ เพียงเท่านี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุในครอบครัวท่าน กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น เมื่อคนที่เรารักมีความสุข มีรอยยิ้ม ครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วย