ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > “ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี เปิดบ้านต้อนรับว่าที่หมอฟันจากรั้วแม่โดมเข้าศึกษาดูงาน ” ณ โรงพยาบาลยันฮี

“ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี เปิดบ้านต้อนรับว่าที่หมอฟันจากรั้วแม่โดมเข้าศึกษาดูงาน ” ณ โรงพยาบาลยันฮี

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี เปิดบ้านต้อนรับว่าที่หมอฟันจากรั้วแม่โดมเข้าศึกษาดูงาน ” ณ โรงพยาบาลยันฮี โดยมี ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์ หัวหน้าทันตแพทย์, คุณบุญศรี พรหมดวง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณพรปวีณ์ เรืองอัศวไชย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานในคลินิกทันตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา “การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม”

โดยเบื้องต้นผู้บริหารของโรงพยาบาลได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและนำเสนอระบบบริหารจัดการศูนย์ทันตกรรม ก่อนจะนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการทุกประเภทที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากแก่ประชาชนแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลโดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขา พร้อมห้องตรวจที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้มากถึง 83 ห้อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น 3D CT X-RAY, Digital Dentistry Technology (ระบบดิจิทัลทางทันตกรรม), CAD/CAM Dental Lab (แลบปฏิบัติการเซรามิคทันตกรรม), Endodontic Microscope (การรักษารากฟันโดยใช้กล้องไมโครสโคป) เป็นต้น ถือได้ว่านอกเหนือจากโรงพยาบาลยันฮีจะเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.