ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > ห้องพักเดี่ยว

อัตราค่าดูแลห้องพักเดี่ยว

รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน - รวมค่าอาหาร 2,200 บาท/วัน

ไม่รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน - ไม่รวมค่าอาหาร 2,000 บาท/วัน

ค่าบริการอื่น ๆ

  • ฟรี บริการรถ รับ - ส่ง รพ.ยันฮี
  • รับส่วนลด 10% กรณีใช้รถ AMBULANCE รับ-ส่งไป รพ.อื่น หรือส่งกลับบ้าน
  • รับส่วนลด 10% กรณีรักษาพยาบาลกับ รพ.ยันฮี
© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.