ให้เราติดต่อคุณ
หน้าแรก > Ward 12

อัตราค่าดูแลห้องพักรวม

รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน - น้อยกว่า 7 วัน 1,650 บาท/วัน

พักรายเดือน - 35,200 บาท/เดือน

ไม่รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน - น้อยกว่า 7 วัน 1,450 บาท/วัน

พักรายเดือน - 30,800 บาท/เดือน

ค่าบริการอื่น ๆ

  • มีบริการรถ รับ - ส่ง โรงพยาบาลยันฮี ฟรี
  • กรณีใช้รถ AMBULANCE รับส่งไปรพ.อื่น หรือส่งกลับบ้าน รับส่วนลด 10%
  • กรณีรักษาพยาบาลกับ รพ.ยันฮี รับส่วนลด 10%
  • กรณีรับอาหารทางสายยาง 900 บาท/วัน
© Copyright 2024 by YANHEE NURSING HOME. ALL RIGHTS RESERVED.