สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี - Yanhee Nursing Home