สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
หน้าหลัก ข่าวสาร

ข่าวสาร

แชร์ :

โครงการบริจาคโลหิต

พิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์


วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย


โรงพยาบาลยันฮี เข้าร่วมกิจกรรม “SMART SENIOR FAIR” งานแฟร์สินค้าเพื่อผู้สูงวัย

โรงพยาบาลยันฮี เข้าร่วมกิจกรรม “SMART SENIOR FAIR” งานแฟร์สินค้าคุณภาพครั้งแรกเพื่อผู้สูงวัย