สายด่วน 1723
หรือโทร 02-879-0300
หน้าหลัก อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าดูแลห้องพักรวม

รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน กรณีน้อยกว่า 7 วัน 1,500 บาท/วัน
พักรายเดือน 32,000 บาท/เดือน

ไม่รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน กรณีน้อยกว่า 7 วัน 1,300 บาท/วัน
พักรายเดือน 28,000 บาท/เดือนอัตราค่าดูแลห้องพักเดี่ยว

รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน กรณีน้อยกว่า 7 วัน 2,000 บาท/วัน
พักรายเดือน 50,000 บาท/เดือน

ไม่รับอาหารตามเมนู

พักรายวัน กรณีน้อยกว่า 7 วัน 1,800 บาท/วัน
พักรายเดือน 45,000 บาท/เดือน


ค่าบริการอื่น ๆ

  •   มีบริการรถ รับ - ส่ง โรงพยาบาลยันฮี ฟรี
  •   กรณีใช้รถ AMBULANCE รับส่งไปรพ.อื่น หรือส่งกลับบ้าน รับส่วนลด 10%
  •   กรณีรักษาพยาบาลกับ รพ.ยันฮี รับส่วนลด 10%
  •   กรณีรับอาหารทางสายยาง 950 บาท/วัน